Hợp Tác – nameFlyer
+84 (0)981928241 contact@nameflyer.net 163A Truong Chinh, Quan 12, HCM

Hợp Tác

Xin Chào,

Chúng tôi cần đối tác để phát triển nội dung và tạo lợi nhuận từ domain của nameflyer.net. Sơ lược như sau :

Bên A : ( đang cần đối tác )

  • Sử dụng domain tại nameflyer.net, xây dụng nội dung website.
  • Tạo lợi nhuận (bán hàng, quảng cáo, ... )

Bên B : ( nameflyer.net sẽ đảm nhiệm vai trò này)

  • Cung cấp tên miền, cấu hình website, hosting, email ...
  • Hỗ trợ Marketing : Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing ...

Sơ bộ phân chia lợi nhuận :

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận Bên A nhận 70%, Bên B nhận 30%

Liên Hệ - Contact:

Email : contact@nameflyer.net
Điên thoại : 098-192.8241
Xin Cám Ơn!

Email : contact@nameflyer.net
Phone Number : +84981928241
Thank you!

Danh Sách Tên Miền Sử Dụng

Đai Nam Hung

Tên Miền Đang Rao Bán : dainamhung.com Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : dainamhung.com Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Đội Tuyển

Tên Miền Đang Rao Bán : doituyen.com Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : doituyen.com Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Gà Tiến Vua

Tên Miền Đang Rao Bán : gatienvua.com Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : gatienvua.com Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Trường Trung Cấp

Tên Miền Đang Rao Bán : truongtrungcap.com Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : truongtrungcap.com Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Trường Trung Học

Tên Miền Đang Rao Bán : truongtrunghoc.com Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : truongtrunghoc.com Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Chợ Vật Liệu Xây Dựng

Tên Miền Đang Rao Bán : chovatlieuxaydung.net Giá Bán : 50 triệu VNĐ Giá Thuê : 2,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : chovatlieuxaydung.net Sale Price : $2500 Please contact. Thank you,

Read more

Giảm Mở Bụng

Tên Miền Đang Rao Bán : giammobung.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : giammobung.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Khu Nghỉ Dưỡng

Tên Miền Đang Rao Bán : khunghiduong.net Giá Bán : 50 triệu VNĐ Giá Thuê : 2,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : khunghiduong.net Sale Price : $2500 Please contact. Thank you,

Read more

Kinh Doanh 24h

Tên Miền Đang Rao Bán : kinhdoanh24h.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : kinhdoanh24h.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Nông Sản Xanh

Tên Miền Đang Rao Bán : nongsanxanh.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : nongsanxanh.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Siêu Thị Phim

Tên Miền Đang Rao Bán : sieuthiphim.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : sieuthiphim.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Thông Tin Du Học

Tên Miền Đang Rao Bán : thongtinduhoc.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : thongtinduhoc.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

vp real

Tên Miền Đang Rao Bán : vpreal.net Giá Bán : 50 triệu VNĐ Giá Thuê : 2,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : dvpreal.net Sale Price : $2500 Please contact. Thank you,

Read more

monbay club

Tên Miền Đang Rao Bán : monbay.club Giá Bán : 5 triệu VNĐ Giá Thuê : 250 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : monbay.club Sale Price : $250 Please contact. Thank you,

Read more

Tên Miền Bất Động Sản

Tên Miền Đang Rao Bán : tenmienbatdongsan.com Giá Bán : 3 triệu VNĐ Giá Thuê : 150 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : tenmienbatdongsan.com Sale Price : $150 Please contact. Thank you,

Read more

Top Thông Tin

Tên Miền Đang Rao Bán : topthongtin.com Giá Bán : 3 triệu VNĐ Giá Thuê : 150 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : dtopthongtin.com Sale Price : $150 Please contact. Thank you,

Read more

Trường Cấp 3

Tên Miền Đang Rao Bán : truongcap3.com Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : truongcap3.com Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Máy Diệt Côn Trùng

Tên Miền Đang Rao Bán : maydietcontrung.com Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : maydietcontrung.com Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Đô Xe Thể Thao

Tên Miền Đang Rao Bán : doxethethao.com Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : doxethethao.com Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

viet ladders

Tên Miền Đang Rao Bán : vietladders.com Giá Bán : 50 triệu VNĐ Giá Thuê : 2,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : vietladders.com Sale Price : $2500 Please contact. Thank you,

Read more

Ghép Thận

Tên Miền Đang Rao Bán : ghepthan.com Giá Bán : 50 triệu VNĐ Giá Thuê : 2,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : ghepthan.com Sale Price : $2500 Please contact. Thank you,

Read more

Giá Thực Phẩm

Tên Miền Đang Rao Bán : giathucpham.com Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : giathucpham.com Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Hải Hà Bakery

Tên Miền Đang Rao Bán : haihabakery.com Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : haihabakery.com Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Máy Tính Dell

Tên Miền Đang Rao Bán : maytinhdell.com Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : maytinhdell.com Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Nghĩ Khác

Tên Miền Đang Rao Bán : nghikhac.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : nghikhac.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Bếp Ga

Tên Miền Đang Rao Bán : bepga.net Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : bepga.net Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Cua Biển Cà Mau

Tên Miền Đang Rao Bán : cuabiencamau.net Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : cuabiencamau.net Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Xe Thể Thao

Tên Miền Đang Rao Bán : xethethao.net Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : xethethao.net Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Thẻ Thông Minh

Tên Miền Đang Rao Bán : thethongminh.net Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : thethongminh.net Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

Siêu Thị Decal

Tên Miền Đang Rao Bán : sieuthidecal.net Giá Bán : 30 triệu VNĐ Giá Thuê : 1,5 triệu VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : sieuthidecal.net Sale Price : $1500 Please contact. Thank you,

Read more

subibo

Tên Miền Đang Rao Bán : subibo.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : subibo.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Trường Cấp 3

Tên Miền Đang Rao Bán : truongcap3.net Giá Bán : 5 triệu VNĐ Giá Thuê : 250 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : truongcap3.net Sale Price : $250 Please contact. Thank you,

Read more

Dịch Vụ Osin

Tên Miền Đang Rao Bán : dichvuosin.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : dichvuosin.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Phòng Mối

Tên Miền Đang Rao Bán : phongmoi.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : phongmoi.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

Bán Thuốc Diệt Mối

Tên Miền Đang Rao Bán : banthuocdietmoi.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : banthuocdietmoi.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more

4 Mùa

Tên Miền Đang Rao Bán : 4mua.net Giá Bán : 15 triệu VNĐ Giá Thuê : 750 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : 4mua.net Sale Price : $750 Please contact. Thank you,

Read more

Giá Đẹp

Tên Miền Đang Rao Bán : giadep.net Giá Bán : 10 triệu VNĐ Giá Thuê : 500 ngàn VNĐ/tháng Cần hợp tác kinh doanh. Xem Chi Tiết Domain For Sale : giadep.net Sale Price : $500 Please contact. Thank you,

Read more
WordPress Theme built by Shufflehound. nameFlyer.net - Email : contact@nameflyer.net - Phone : 098-192.8241